184

Elektrický rušeň 184

Znie to neuveriteľné, ale na konci 20.storočia to mal byť najbežnejší pohľad na železnicu na našom území. Po zmene stanoviska ČSD sa však všetky 4 doteraz vyrobené kusy sústredili v jedinej oblasti v Českej republike. Ponorky, alebo ináč lokomotívy radu 184, prevádzkuje súkromný dopravca Severočeské doly – Kolejová doprava a.s. na tzv. Kadaňsko-tušimickej dráhe, nachádzajúcej sa medzi žst. Kadaň a žst. Březno u Chomutova, po ktorej tieto najvýkonnejšie elektrické lokomotívy bývalého Československa prepravujú ťažké uhoľné vlaky o celkovej hmotnosti až 2570 ton najmä pre elektráreň ČEZ, a.s. – Prunéřov. Pokračovanie... Autor: Ing. Martin Balkovský