Adamovské Kochanovce v km 113,244

Priecestie Adamovské Kochanovce sa nachádza na trati č. 120 Bratislava - Žilina v 113,244 km.
Trať na priecestí križuje cestu z obce Adamovské Kochanovce. Priecestie je vybavené zabezpečovacím zariadením typu PZS 2Z. Kontrolné prvky pre priecestie sú v DK ŽST. Melčice.