Bratiaslava-Rača - priecestie v km 7,077

Priecestie leží v km 7,077 dvojkoľajnej elektrifikovanej trate ŽSR č. 120 Bratislava - Žilina. Trať na priecestí križuje cestu IV.triedy.  Priecestie je vybavené zabezpečovacím zariadením typu PZS 3Z ( Priecestné zabezpečovacie zariadenie svetelné 3. kategórie so závorami ). Kontrolné prvky pre priecestie sú dopravnej kancelárii žst. Bratislava-Rača. Priecestie je typu AŽD 71.