Odbočka Spišská Belá

Na odbočke Spišská Belá odbočka odbočuje z hlavnej trate ŽSR č. 185 Poprad - Plaveč, trať do dopravne Spišská Belá nákladisko.