Diviaky - priecestie v km 283,686

Železničné priecestie leží v km 283, 686 čiastočne dvojkoľajnej neelektrifikovanej trate ŽSR č. 170 Vrútky - Zvolen, na vrútockom zhlaví stanice Diviaky. Trať na ňom križuje cestu III. triedy. Priecestie má zabezpečovacie zariadenie typu:  PZS 1Z - Priecestné zariadenie svetelné 1. kategórie so závorami. Kontrolné prvky pre priecestie sú umiestnené v St. 2 žst. Diviaky.