314.3

Historická parní lokomotiva řady 314.3

V letech 1898 až 1908 vyrobila vídeňská lokomotivka StEG pro Severní dráhu císaře Ferdinanda (KFNB) 37 lokomotiv s charakteristikou C m2t původní řady X (později u KkStB přeznačených na řadu 66).  Do dnešní doby se zachovala jediná - 314.303, která dojezdila v Přerově, pak byla umístěna na pomník u žst. Valašské Meziříčí a konečně roku 2009 v tamním depu zprovozněna. Více se o tom můžete dočíst v Železničáři 41/2009, strana 6.