Veľká Lomnica km 3,491

Priecestie Veľká Lomnica leží v km 3, 491 jednokoľajnej neelektrifikovanej trate ŽSR č. 185 Poprad - Studený Potok - Tatranská Lomnica / Plaveč. Trať na priecestí križuje účelovú komunikáciu.