310.9

Historická parní lokomotiva 310.9 „Kafemlejnek“

Řada 310.9 je svým způsobem výjimečná, protože nejde o konstrukční řadu, ale o řadu vzniklou administrativně, která ve skutečnosti zahrnuje lokomotivy čtyř konstrukčních řad: čtrnáct strojů bývalých soukromých drah odpovídá konstrukční řadě 310.1 a tři řadě 310.0, čtyři vojenské lokomotivy řadě 310.4 a v jednom případě (opět vojenského stroje) jde o vlečkovou lokomotivu CP 10 typu 11 Lo 4 Škoda. Více o nich v Malém atlasu železničních vozidel.