Brestovany

Výhybňa Brestovany zast. leží na trati ŽSR č. 120 Bratislava hl.st - Žilina, v medzistaničnom úseku Trnava - Leopoldov. Pred modernizáciou V. železničného koridoru mala status železničnej stanice. Stanica mala 3 dopravné a 2 manipulačné koľaje. Na zastávku bola prebudovaná v roku 2007. Súčasná zastávka má 2 nástupištia prepojené podchodom. Počas modernizácie bola rekonštruovaná aj výpravná budova bývalej stanice.
Poloha budovy : vľavo, v smere od Bratislavy