Zohor priecestie v km 0,499

Železničné priecestie na trati ŽSR 112: Zohor - Plavecký Mikuláš. Nachádza sa medzi ŽST Zohor a nákladiskom a zastávkou Lozorno. Železničná trať križuje účelovú cestu. Zabezpečené je PZS 4S AŽD 71 bez závor, závislé na hlavných návestidlách.