Hradlo Búdy

Zrušené hradlo Búdy sa nachádza v km 102,190 železničnej trate ŽSR č. 120 Bratislava - Žilina, za Novým Mestom nad Váhom v smere na Trenčianské Bohuslavice .