Danielov Dom

Železničná zastávka Danielov Dom leží na jednokoľajnej elektrifikovanej trati TEŽ č. 183 Poprad-Tatry - Štrbské Pleso, v medzistaničnom úseku Tatranská Polianka - Vyšné Hágy. Je komerčne neobsadená, administratívne a účtovne je pridelená ŽST Štrbské Pleso. Má prístrešok, nemá osvetlenie. Nástupište je vyvýšené, sypané, o dĺžke 62 m.
Poloha zastávky: vpravo, v smere od Popradu