141

 

Srbský rušeň radu 441, pochádzajúci z konca 60. rokov 20. storočia