Rj - kyseliňák - MDC ŽSR

Nádržkový dvojnápravový vozeň s kameninovými nádobami (r. v. pravdepodobne 20. alebo prvá polovica 30. rokov 20. stor., výrobca a výrobné číslo neznáme) je špeciálny nákladný vozeň určený na dopravu kyseliny soľnej alebo dusičnej s mernou hmotnosťou 1,09 - 1,5 kg/l v dvanástich kameninových nádobách po 1000 l s celkovým objemom 120 hl. Ložná hmotnosť vozňa je cca 15 t. Jeho pojazd je skonštruovaný z navzájom znitovaných oceľových valcovaných profilov. Rám vozňa spočíva prostredníctvom listových pružníc a jednodielnych klzných ložísk, vedených lisovanými rázsochami, na nápravách s obručovými kolesami a valcovanými kotúčmi.  Tiahlo vozňa je priebežné. Nárazníky sú rúrové s kruhovým tvarom tanierov. Nástavba vozňa je vytvorená z navzájom znitovaných oceľových profilov, ktoré vytvárajú na ráme vozňa ohradu pre umiestnenie kameninových nádob. Obidve čelá tejto ohrady majú výdrevu z vodorovne uložených perejok, bočnice nie sú vydrevené. Podlaha vozňa je vytvorená z priečne uložených drevených fošní. Na nej sú pripevnené drevené príložky, vymedzujúce polohu kameninových nádob. Na horných pozdĺžnych uholníkoch ohrady je pripevnená výdreva, stabilizujúca kameninové nádoby v ich hornej časti. Pre prístup k hrdlám nádob sú na konštrukcii ohrady na jej oboch stranách inštalované schody. Vozeň je vystrojený ručnou brzdou ovládanou z brzdárskej búdky a zariadením tlakovej brzdy sústavy Kunze-Knorr. Na ráme predmetného vozňa je vyrazené číslo ČSD 5-66316 (ide pravdepodobne o číslo pridelené vozňu po roku 1949). Na navarenom štítku je číslo ČSD 070 0036-8. Na nápisovej tabuli bolo čitateľne napísané číslo 20 54 070 0036-8. Podľa sústavy tlakovej brzdy, typu nárazníkov a usporiadania zábradlí brzdárskej búdky ide pravdepodobne o vozeň nemeckého pôvodu, ktorý sa na naše územie dostal v období 2. svetovej vojny.

Ďalšie poznámky:
Vozeň bol získaný z vlečky bane Medard II v Svatave u Sokolova  pravdepodobne roku 1988, posledným vlastníkom vozňa bol  pravdepodobne Klub historie kolejové dopravy Praha, počas  prepravy so vozeň zabehol, neskôr bol niekedy po 25.2.1990 nájdený pravdepodobne v žst. Chomutov so zničenou časťou kameninových nádob, roku 1990 napokon  prepravený do RD Bratislava východ. O jeho reštaurovanie  sa od roku 1999 pokúšali nadšenci v RD Leopoldov, avšak  roku 2000 bol demontovaný vozeň prepravený späť do RD  Bratislava východ. Roku 2002 bol rozobraný vozeň prepravený do depozitára MDC v Topoľčanoch. Firme Jozef Majtáň Stroj-mat Topoľčany sa podarilo náročné reštaurátorské práce ukončiť roku 2008.