Zohor priecestie v km 12,047 = 0,155

Priecestie leží na bratislavskom zhlaví žst Zohor v km 12, 047 dvojkoľajnej elektrifikovanej trate ŽSR č. 110 Bratislava - Kúty - Břeclav ( CZ ) a zároveň v km 0,155 jednokoľajnej neelektrifikovanej trate ŽSR č. 112 Zohor - Plavecký Mikuláš. Trať na priecestí križuje cestu III. triedy.  Priecestie je vybavené zabezpečovacím zariadením typu PZS 2Z ( Priecestné zabezpečovacie zariadenie svetelné 2. kategórie so závorami ). Kontrolné prvky pre priecestie sú umiestnené v dopravnej kancelárii žst. Zohor.