Nemšová km 0,578

Priecestie Nemšová leží v km 0, 578 jednokoľajnej neelektrifikovanej trate ŽSR č. 124 Trenčianska Teplá - Nemšová - Lednické Rovne. Trať na priecestí križuje miestnu komunikáciu.  Priecestie je nezabezpečené vybavené výstražnými krížmi.