Ilava km 142,880

Priecestie Ilava leží v km 142,880 dvojkoľajnet elektrifikovanej trati ŽSR č. 120 Bratislava - Žilina. Trať na priecestí križuje cestu II.triedy.  Priecestie je vybavené zabezpečovacím zariadením typu PZS 2Z ( Priecestné zabezpečovacie zariadenie svetelné 2. kategórie so závorami ). Kontrolné prvky pre priecestie sú v Stavadle 1 žst Ilava.