Kečka

Jeden z tunelov nachádzajúci sa na železničnej trati ŽSR 171: Zvolen - Diviaky. Jeho poloha je medzi zastávkou Stará Kremnička a ŽST Bartošova Lehôtka