Budča v km 222,223

Železničné priecestie na trati ZSR  . Nachádza sa medzi ŽST Hronská Dúbrava a Zvolen osobná stanica. Železničná trať križuje cestu 2 triedy. Priecestie je zabezpečené závorami. Obsluha sa vykonáva automaticky jazdou vlaku. Kontrolná skrinka sa nachádza v ŽST Hronská Dúbrava.