Cestný nadjazd pri Ružbašskom tuneli

Cestný nadjazd pri Ružbašskom tuneli. Nachádza sa na železninečnej trati ŽSR 185: Poprad-Tatry - Plaveč, medzi ŽST Podolínec a zastávkou Nižné Ružbachy.