Hromoš v km 5,545

Prieceste Hromoš v km 5,545 sa nachádza pri rovnomennej zastávke. zabezpečené je výstražnými krížmi. Železnica križuje miestnu komunikáciu.