Humenné km 65,807

Železničné priecestie Humenné leží v km 65, 807 jednokoľajnej trate ŽSR 191 Michaľany - Medzilaborce - Lupków ( PKP ). Trať na ňom križuje miestnu komunikáciu. Priecestie má zabezpečovacie zariadenie typu:  PZS 2 Z - Priecestné zariadenie svetelné 2. kategórie so závorami. Stanovište kontroly PZS sa nachádza v železničnej stanici Humenné.