Humenné km 67,320

Železničné priecestie Humenné leží v km 67,320 jednokoľajnej trate ŽSR 191 Michaľany - Medzilaborce - Lupków ( PKP ). Trať na ňom križuje cestu III. triedy. Priecestie má zabezpečovacie zariadenie typu:  PZS 2 - Priecestné zariadenie svetelné 2. kategórie bez závor. Stanovište kontroly PZS sa nachádza v železničnej stanici Humenné.