Palárikovo v km 1,906

Palárikovo v km 1,906 je železničné priecestie na trati ŽSR 130: Bratislava - Štúrovo ; Palárikovo - Šurany. Km 1.906 medzi ŽST Palárikovo a ŽST Šurany. Trať križuje cestu I. triedy, je zabezpečené zabezpečovacím zariadením AZD 71 – PZS 2 (svetelné priecestné zabezpečovacie zariadenie so zjednodušenými závislosťami). Kontrola v opravnej
kancelárii v ŽST Palárikovo.