Horná Štubňa zastávka v km 276,870

Železničné priecestie na trati ŽSR 171: Zvolen - Diviaky. Nachádza sa v km 276,870 medzi ŽST Horná Štubňa a Odbočkou Dolná Štubňa. Križuje účelovú cestu. Zabezpečovacie zariadenie PZS 2Z - ( Priecestné zariadenie svetelné 2.kategórie so závorami). Kontrolná skrinka u výpravcu odbočky Dolná Štubňa.