Hliník nad Hronom v km 47.148

Priecestie v km 47,148 na trati ŽSR 150: Nové Zámky - Zvolen os. st., medzi ŽST Hliník nad Hronom a Žiar nad Hronom. Železnica križuje cestu III. triedy. Zabezpečovacie zariadenie kategórue  PZS 2Z (priecestné zariadenie svetelné 2. kategórie so závorami). Kontrola v dopravnej kancelárii v ŽST Hliník nad Hronom.