Nové Košariská km 15,900

Železničné priecestie Nové Košariská leží v km 15, 900 jednokoľajnej trate ŽSR 131 Bratislava - Komárno. Trať na ňom križuje cestu III. triedy. Priecestie má zabezpečovacie zariadenie typu:  PZS 3 - Priecestné zariadenie svetelné 3. kategórie. Stanovište kontroly PZS sa nachádza v žst. Dunajská Streda.