Bodovice

Automatické hradlo Bodovice typu AH 83 s návestným bodom leží v km 289,914 a je pridelené ŽST Diviaky.