Bodovice v km 289.906

Bodovice, priecestie v km 289.906, medzi ŽST Diviaky a ŽST Príbovce. Železničná trať križuje cestu III. triedy. Zabezpečovacie zariadenie PZS 2Z ( Priecestné zariadenie svetelné 2. kategórie so závorami ). Kontrola priecestia v dopravnej kancelárii v ŽST Príbovce.