Bystričany km 12,001

Železničné priecestie Bystričany leží v km 12, 001 jednokoľajnej trate ŽSR 140: Nové Zámky - Prievidza. Trať na ňom križuje cestu III. triedy. Priecestie má zabezpečovacie zariadenie typu:  PZM - Priecestné zariadenie mechanické 1. kategórie. Ovládanie priecestia sa uskutočňuje priamo v stanici Bystričany.