Hronské Kľačany km 4.243

Hronské Kľačany priecestie v km 4,243 s cestou III. triedy. Zabezpečovacie zariadenie PZS 2Z so závorami.  Kontrola je v Hl. Hronské Kľačany