Vrútky

Železničná stanica Vrútky leží na trati ŽSR č. 180 Žilina - Košice. Odbočuje z nej trať ŽSR č. 170 do Banskej Bystrice a Zvolena. V r. 1950 spojením sa Vrútok do veľkého Martina bola stanica Vrútky premenovaná na Martin – Vrútky. Od r. 1954 sa vrátila k pôvodnému názvu Vrútky.
Poloha budovy : vpravo, v smere od Žiliny

Umiestnenie a určenie železničnej stanice
Železničná stanica Vrútky leží v km 316,679 elektrifikovanej dvojkoľajnej trate Kraľovany – Žilina – Púchov o rozchode 1435 mm.
Je stanicou: - zmiešanou a vlakotvornou podľa povahy práce,
- odbočnou pre trať Vrútky - Zvolen,
- dispozičnou pre trať: - Vrútky – Kremnica - Zvolen (dispozičná právomoc pre všetky vlaky)
- Odbočka Dolná Štubňa – Banská Bystrica (dispozičná právomoc pre všetky vlaky)

Rozčlenenie stanice

Železničná stanica Vrútky sa člení na tieto obvody:
- osobné koľajisko
- koľajisko PSt. 3
- koľajisko nákladového a prepravného obvodu.
Hranica medzi koľajiskom PSt. 3 a manipulačnými koľajami č. 29 – 41 ŽST Vrútky nákladná stanica je hrot výhybky č. 111.
Hranica medzi koľajiskom PSt. 3 a koľajou č. 43 ŽST Vrútky nákladná stanica je hrot výhybky č. 118 a hrot výhybky 112a/b.
Hranica medzi koľajiskom Pst. 3 a osobným koľajiskom je námedzník výhybky č. 22, výhybka č. 40a/b na koľaji č. 105a/5a a výhybka č. 45a/b na koľaji 103a/3a. Hranica medzi osobným koľajiskom a koľajiskom nákladového a prepravného obvodu je výhybka č. 85.
K stanici je pridelená nesamostatná stanica Vrútky nákladná stanica. Leží v km 314,963 elektrifikovanej dvojkoľajnej trate Kraľovany – Žilina – Púchov o rozchode 1435 mm. Je stanicou medziľahlou, nákladnou podľa povahy práce a odbočnou pre trať Zvolen osobná stanica – Hronská Dúbrava – Vrútky.
K stanici je pridelená nesamostatná stanica Martin. Leží v km 305,490 jednokoľajnej trate Zvolen nákladná stanica – Vrútky, ktorá je v úseku Zvolen nákladná stanica – Hronská Dúbrava a Horná Štubňa – Vrútky dvojkoľajná s rozchodom 1435 mm.
Úseky dvojkoľajnej trate Zvolen nákladná stanica – Hronská Dúbrava a Martin – Vrútky sú elektrifikované. Podľa povahy práce je stanicou zmiešanou a medziľahlou. Je výmennou stanicou medzi Oblastným riaditeľstvom Trnava a Oblastným riaditeľstvom Košice.

Styk dráh.

Vlečky odbočujúce v stanici:
- Vlečka COMPEL RAIL a. s. odbočuje zo spojovacej koľaje č. 39b výhybkou č. 311.
- Účelové koľajisko Správy EaE OTV Vrútky odbočuje výhybkou č. 310 z vlečkovej koľaje vlečky COMPEL RAIL a. s. (bez vlečkovej zmluvy)
- Účelové koľajisko TO Vrútky odbočuje zo spojovacej koľaje č. 39b výhybkou č. T1.
- Vlečka ŽELEZNIČNÝCH OPRAVOVNÍ A STROJÁRNÍ a. s. Vrútky (západná časť) odbočuje z koľaje č. 20 výhybkou č. 64 a z výťažnej koľaje č. 10a výhybkou č. 47.
- Účelové koľajisko Mechanizačného dopravného strediska Vrútky odb