Hul km 34.346

Automatické závory na železničnej trati ŽSR 150: Nové Zámky - Zvolen os. st. pri ŽST Hul km 34.346.

Priecestie sa nachádza medzi ŽST Hul a Úľany nad Žitavou v km 35,403. Železničná trať križuje cestu II. triedy. Zabezpečovacie zariadenie  AŽD 71 PZS 2 so závorami. Kontrola v DK v ŽST Hul. Zariadenie je závislé na hlavných návestidlách v ŽST Hul.