Dobrá Niva priecestie v km 13,342

Dobrá Niva, priecestie v km 13,342 ide cez miestnu komunikáciu. Zabezpečené ja zariadením PZS 2 svetelné priecestné zabezpečovacie zariadenie s úplnými závislosťami bez závor. Kontrolná skrinka je v ŽST Dobrá Niva.