Brezno km 10.735

Brezno, priecestie v km 10.735 na železničnej trati ŽSR 174: Brezno - Jesenské a na trati ŽSR 172: Banská Bystrica - Červená Skala, medzi Odbočkou Brezno Halny a ŽST Brezno . Križuje štátnu cestu II. triedy. Zabezpečené je  zabezpečovacím zariadením AŽD 71, má svetelné priecestné zabezpečovacie zariadenie s aktívnou signalizáciou bez závor. Kontrolná skrinka v ŽST Brezno.