Nemecká km 46.083

Nemecká, priecestie v km 46,083 sa nachádza na trati ŽSR 172: Banská Bystrica - Červená Skala medzi ŽST Medzibrod a ŽST Dubová.  Križuje miestnu komunikáciu. Zabezpečovacie zariadenie: AŽD 71 PZS 2Z. Kontrolná skrinka je v ŽST Dubová, obsluha automatická.