Dubová km 46.378

Dubová, priecestie v km 46,378 sa nachádza na železničnej trati ŽSR 172: Banská Bystrica - Červená Skala. Z jednej strany je ŽST Dubová, z druhej ŽST Medzibrod. Križuje miestnu komunikáciu. zabezpečovacie zariadenie typu AŽD 71 PZS so závorami. Kontrolná skrinka je v žst. Dubová.