Dubová v km 47.078

Dubová, priecestie v km 47.078 sa nachádza na železničnej trati ŽSR 172: Banská Bystrica - Červená Skala. Z jednej strany je ŽST Dubová, z druhej ŽST Medzibrod. Križuje miestnu komunikáciu. Je vybavené zabezpečovacím zariadením typu  AŽD 71 PZS 2. Kontrolná skrinka je v žst. Dubová.