Dubová v km 47.994

Dubová, priecestie v km 47.994 sa nachádza na trati ŽSR 172: Banská Bystrica - Červená Skala. Z jednej strany je ŽST Dubová, z druhej ŽST Podbrezová.  Priecestie v km 47,994 križuje cestu  III. triedy. Mechanické závory majú základnú polohu - zatvorené, na požiadanie otvára ŽST Dubová, obsluha ručná.