Nemecká km 45.744

Nemecká, priecestie v km 45.744 sa nachádza na trati ŽSR 172: Banská Bystrica - Červená Skala medzi ŽST Medzibrod a ŽST Dubová. Priecestie je automatické so závorami.