Bujakovo - most cez Hron

Železničný most ponad rieku Hron. Je oceľovej nitovanej konštrukcie so spodnou mostovkou. nachádza sa na železničnej trati ŽSR 172: Banská Bystrica - Červená Skala Medzi odbočkou Brezno Halny a ŽST Gašparovo.