Bujakovo, priecestie v km 1.284

Bujakovo, priecestie v km 1.284 sa nachádza na železničnej trati ŽSR 172: Banská Bystrica - Červená Skala, medzi odbočkou Brezno Halny a zastávkou Bujakovo. Priecestie križuje miestnu komunikáciu a je zabezpečené iba výstražnými krížami.