Banská Bystrica mesto

Železničná zastávka Banská Bystrica mesto leží na trati ŽSR č. 170 Vrútky - Zvolen, v medzistaničnom úseku Radvaň - Banská Bystrica.
Poloha budovy : vpravo, v smere od Vrútok a Zvolena

Zastávka Banská Bystrica mesto leží v km 20,043 medzi stanicami Radvaň - Banská Bystrica. Administratívne a účtovne je pridelená Železničnej Spoločnosti Slovensko a. s., Sekcia služieb zákazníkom, Centrum predaja Banská Bystrica. Zastávka má výpravné oprávnenie pre prepravu osôb. Nástupište je dlhé 205 m, vydláždené je zámkovou dlažbou, osvetlenie je elektrické. Zastávka je vybavená rozhlasom s manuálnou obsluhou. Priestor pre nástup a výstup cestujúcich je vydláždený panelmi typu SUDOP.