Besník priepust v km 81,5

Klenutý priepust nachádzajúci sa na trati ŽSR 173: Červená Skala - Margecany. Priepust je umiestnený neďaleko prameňa rieky Hron medzi Hronským tunelom a tunelom pod sedlom Besník. Susedné ŽST sú Dobšinská Ľadová Jaskyňa a ŽST Télgart.