Baňa Lucia

Baňa Lucia, bola významným baníckym a hutníckym strediskom. Baňa Lucia bola založená Rimamuráňsko-Šalgotariánskou ťažobnou banskou spoločnosťou po roku 1891. Baníctvo, ktoré úzko súviselo s obyvateľmi Vyšného Medzeva tam existovalo už oveľa skôr. Podľa zachovaných písomných dokladov už od roku 1785 sa v štôlni Luczia ťažila ruda.