Devínska Nová Ves štátna hranica

Štátna hranica je v strede mosta cez rieku Morava.