Skutočnosť a model: Vozeň Uagpps spoločnosti Loko trans

V súčasnosti sa už železniční modelári snažia vyšperkovať svoje koľajiská do najmenších podrobností. Dbajú na prepracovanú krajinku, cez ktorú si to šinú reálne zostavené modely vlakov. Aj nákladných, pri ktorých imitujú prepravy najrôznejších komodít. Na prepravu semien, či obilovín im môže poslúžiť aj špeciálny vozeň Uagpps v mierke H0, vo farbách spoločnosti Loko trans s.r.o. od Albína Trojanovského z Prešova. Pokračovanie...