Bušince most

Most nachádzajúci sa na štátnej hranici s Maďarskom.