Ostratice

Nákladisko a zastávka Ostratice leží na jednokoľajnej neelektrifikovanej trati ŽSR č. 143 Trenčín - Chynorany, v medzistaničnom úseku Rybany - Chynorany.
Počet koľají: 1 dopravná, 1 ostatná staničná
Poloha budovy: vľavo, v smere od Trenčína