Dolné Naštice

Nákladisko a zastávka Dolné Naštice leží na jednokoľajnej neelektrifikovanej trati ŽSR č. 143 Trenčín - Chynorany, v medzistaničnom úseku Bánovce nad Bebravou - Rybany.
Počet koľají: 1 dopravná, 1 ostatná staničná
Poloha budovy: vľavo, v smere od Trenčína